Samen Naar School

Stichting KidsVooruit heeft een aangepast klaslokaal voor kinderen met een beperking binnen reguliere basisschool ’t Oldhof in Borne. In de klas krijgen kinderen onderwijs op maat, met de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.

Inclusiviteit

In de Samen naar School Klas staat inclusie centraal. Kinderen met en zonder beperking leren, spelen en werken samen in een gemeenschappelijke leeromgeving. Dit bevordert niet alleen de academische groei van de kinderen met beperkingen, maar ook hun sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Tegelijkertijd leren de kinderen zonder beperking waardevolle lessen over empathie, acceptatie en het omgaan met diversiteit.

Begeleiding & ondersteuning

De klas wordt gekenmerkt door een lage leerling-leraar-ratio, wat betekent dat er voldoende begeleiding en ondersteuning is voor elk kind. Het team van gespecialiseerde professionals, waaronder leerkrachten en ondersteunend personeel, werkt nauw samen om ervoor te zorgen dat elk kind de zorg en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Individuele leerdoelen worden opgesteld voor elk kind, zodat het onderwijs op maat kan worden aangeboden en de ontwikkeling van elk kind gestimuleerd kan worden.

Interacties en activiteiten

Gedurende de dag vinden er regelmatig interacties en activiteiten plaats tussen alle kinderen. Er worden gezamenlijke projecten, spellen en leermomenten georganiseerd om samenwerking en vriendschap te bevorderen. Door deze interacties ontstaan waardevolle banden en ontwikkelen de kinderen begrip, respect en acceptatie.

De Samen Naar School Klas is niet alleen een plek waar kinderen met beperkingen de kans krijgen om zich te ontwikkelen, maar het is ook een omgeving waarin alle kinderen kunnen groeien en van elkaar kunnen leren. Het is een prachtig voorbeeld van inclusief onderwijs waarin diversiteit wordt omarmd en waarin elk kind wordt gewaardeerd en gesteund in zijn of haar unieke reis naar kennis en persoonlijke groei.