Leren Bewegen

Binnen de Samen Naar School Klas van KidsVooruit is er ook aandacht voor fysieke beweging, de methode die hierbij wordt toegepast is gebaseerd op de conductieve pedagogie ook wel Petö Methode genoemd.

Petö Methode

De methode combineert onderwijs- en bewegings-elementen om neurologische en motorische aandoeningen te verbeteren. Een rolstoel blijft meestal nodig, maar de kinderen leren bijvoorbeeld zelfstandig in en uit de rolstoel te komen. Het doel van de methode is het verbeteren van de motorische en leerprestaties van kinderen met een beperking, evenals het bevorderen van onafhankelijkheid en maatschappelijke integratie in het dagelijks leven.

Positieve
omgeving

KidsVooruit benadrukt de rol van een positieve omgeving en motivatie bij de ontwikkeling. De bewegingspedagoog geeft positieve feedback, moedigt onafhankelijk handelen aan en helpt de kinderen om hun eigen capaciteiten te ervaren en te ontdekken. Gedurende de dag werken kinderen samen waarbij de bewegingspedagoog de individuele behoeften begeleidt en ondersteunt bij het leer- en bewegingsproces. De verschillende dagelijkse oefeningen omvatten specifieke taken, spellen en bewegingen die gericht zijn op het ontwikkelen van balans, coördinatie, motorische controle en communicatieve vaardigheden. De vereiste kennis geeft KidsVooruit ook mee aan de ouders of verzorgers, zodat zij hun kind gedurende de rest van de dag kunnen stimuleren om de gewenste resultaten te behalen.

Persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk op te merken dat de methode om te leren bewegen bij KidsVooruit een geïntegreerde en holistische benadering hanteert die niet alleen gericht is op motorische ontwikkeling, maar ook op cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden. Het doel van de methode is om de volledige persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie van de kinderen te bevorderen. Waarmee ze een positieve kijk op het eigen leervermogen ontwikkelen, en een motivatie om ‘eruit te halen wat erin zit’. Een basis waar ze een heel leven profijt van kunnen hebben.