Ervaring ouders

                                                                                                      

                                                                  Vragenlijst Stichting KidsVooruit

1.Een korte beschrijving van de handicap van uw kind:

Cerebrale Parese, halfzijdig verlamd, lichamelijk en verstandelijk gehandicapt en rolstoel gebonden

Verstandelijke/motorische beperking + autisme door een hersenaandoening (aangeboren)

CDG-1a, een stofwisselingsziekte.

2.Op welke school zit uw kind op dit moment:

Sinds dit schooljaar op het Iemenschoer in Hengelo in een speciale zorgklas. Voorheen De Toermalijn in Hengelo (onderdeel Aveleijn, dagbesteding gehadicapte kinderen)

OCR Enschede

Niet, opvang thuis.

3.Hoe heeft u Stichting KidsVooruit gevonden:

Nu zeven jaar geleden via Marianne Ellenbroek, een kennis uit Borne die hoorde dat wij een gehandicapt kindje hadden gekregen in 2010, zij gaf ons de tip.

Onze zoon komt al jaren bij Kids, Toen het nog in Hengelo zat in het Kidscentrum. Destijds gevonden via een artikel over Kids die daarvoor nog in een andere basisschool zat.

Internet.

4.Hoe ging het aanmeldingsproces in zijn werk:

We kregen het telefoonnummer van Elisabeth en hebben gebeld, Ze kwam een week later eens kijken bij ons thuis en bij Teun en gaf aan dat ze wel zou kunnen werken met Teun. We zijn toen een week later, op zijn eerste verjaardag begonnen met een uurtje in de week thuis.

Dat is al erg lang geleden. Aangemeld bij het bestuur van Kids destijds. En onze zoon ging toen nog naar een KDC en was toen nog niet leerplichting.  Toen onze zoon leerplichtig werd, hebben wij gevraagd om gedeeltelijke ontheffing van de leerplicht, daardoor kon hij ook een dagdeel naar Kids blijven gaan. Onze zoon heeft nu geen ontheffing meer van de leerplicht. We zetten Kids nog wel in tijdens de uren op School-OCR.

Goed, via de email.

5.Waarom heeft u voor Stichting KidsVooruit gekozen en wat waren u doelstellingen:

Klik met Elisabeth en Teun en als ouders grijp je natuurlijk veel aan want je wil dat je kind vooruit gaat. Een gehandicapt kind krijgen is zwaar emotioneel en fysiek, je wilt dat hij meedoet met de rest en hetzelfde kan. Elisabeth bereikte in korte tijd veel met hem wat ons vertrouwen was. Er zijn door ons nooit doelstellingen geformuleerd, ook Elisabeth heeft nooit iets op papier gezet voor ons. Al pratende wisten we dat we gewoon het meeste eruit wilden halen wat erin zit. Zij gaat er helemaal voor.

Het idee van meedoen in een gewone klas. Ook zoveel mogelijk leren ondanks de beperkingen. Het kleinschalige/persoonlijke. Geen verloop in personeel waardoor je kind goed gekend wordt en je dan daardoor ook kunt ontwikkelen. Individuele begeleiding. En het concept van alles-in-1; dus niet alleen logo, of spel…. maar alles in één therapie gericht op dagelijks leven.

Petho methode/conductieve therapie sprak mij aan, oa op bais van ervaring van vriendin met zoon CP. Doelstelling onze zoon zoveel mogelijk stimuleren in zijn ontwikkeling.

6. Zijn deze doelstellingen gerealiseerd:

We werken hier continue aan, het is een proces.

We zijn erg tevreden, maar bij onze zoon blijft oefenen en herhalen en stapje voor stapje ontwikkelen nodig, dus daar blijven we mee bezig.

Ben heel erg tevreden over hoe Samuel het doet en zeker mede dankzij Elisabeth. Hij vindt het ook heel leuk met Elisabeth, dus dat is ook heel fijn.

7.Aan welke ouders raad u Stichting KidsVooruit aan, en waarom:

Aan ouders die ik tegen zou kunnen komen die met hetzelfde zitten wij als het jaar na de geboorte; wat moeten we? hoe geven we hem haar de meeste kan op ontwikkeling, vooral lichamelijk.

Eigenlijk aan iedereen wel, maar het is aan de ouders zelf of ze die keuze willen maken en of het ook te combineren is met de mogelijkheden voor je kind; qua school, qua vervoer, qua ontheffing, de zorgindicatie etc etc. Ik kan me voorstellen dat het voor veel ouders teveel geregel en teveel tijd kost om het allemaal te doen…

Aan elke ouder met kind met special needs!