Voor wie

KidsVooruit verwelkomt kinderen uit Borne en omliggende gebieden, van basisschoolleeftijd, die verschillende (ernstige) beperkingen hebben, zoals fysieke, cognitieve of sociaal-emotionele beperkingen. Onze benadering biedt kinderen de mogelijkheid om samen met hun
leeftijdsgenoten zonder beperkingen te leren, te bewegen en op te groeien in hun eigen buurt op een kleinschalige (maximaal 7 leerlingen) en vertrouwde manier.

Eigen lokaal en flexibiliteit

KidsVooruit heeft een eigen klaslokaal en gedurende de dag zijn er meerdere inclusie-momenten, zowel binnen als buiten, waarbij leerlingen uit andere klassen naar KidsVooruit komen of waarbij leerlingen van KidsVooruit deelnemen aan activiteiten in andere klassen. Onder het motto “samen wanneer mogelijk en alleen wanneer nodig” Ouders hebben de flexibiliteit om te kiezen voor enkele dagdelen, middagen of voor de hele week.

Individuele begeleiding en bekostiging

Door de lage leerling-leraar ratio is het mogelijk om voor alle leerlingen, zowel in het geval van onderwijsplicht als onderwijsvrijstelling, een individueel leer- en ontwikkelingsplan op te stellen en uit te voeren. Om dit te bekostigen is vaak een WLZ-indicatie vereist. Als dit nog niet het geval is, of als er geen indicatie is, zal er altijd gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Samen groeien

De klas van KidsVooruit dient als een voorbeeld van inclusief onderwijs, waarin alle kinderen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau, te groeien en te leren van andere kinderen. Het is toegankelijk voor alle kinderen die in de buurt wonen en die willen opgroeien in een veilige en vertrouwde klasomgeving. Hier worden ze ondersteund door leraren, begeleiders en medeleerlingen tijdens hun unieke reis naar kennis en persoonlijke groei.