Als sponsor

Zoals veel stichtingen zijn ook wij deels afhankelijk van donaties van personen en organisaties.  

Deze donaties zijn welkom als giften, maar daarnaast zijn wij zeer blij met producten die ons helpen om onze doelen te realiseren. Mocht u bovendien nog ideeën hebben voor eventuele evenementen waarbij u onze stichting een warm hart toedraagt, staan wij hier uiteraard voor open. Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen. 

Als dank voor uw steun willen we graag iets terug doen. We zullen uw bedrijfsnaam en logo nadrukkelijk vermelden op onze website. Met evenementen wordt daarnaast speciale aandacht besteed aan de sponsoren die onze visie omarmen en onze doelen nastreven.


Huidige sponsors bedankt voor jullie steun.