Persoonlijke begeleiding

We werken gestructureerd met één vaste begeleidster, Elisabeth, voor één kind. Elisabeth vormt voor de kinderen de continue factor. Met de oudste kinderen werkt ze inmiddels bijna 13 jaar samen. Dat geeft niet alleen rust, maar het betekent ook dat ze de kinderen en de gezinnen door en door kent. Ze weet wat de mogelijkheden van een kind zijn en ze kan dat vertalen naar allerlei situaties. Haar ondersteuning groeit mee met onze kinderen. 

Bij jonge kinderen begint de begeleiding thuis en richt het zich op zowel het kind als op de coaching van ouders. Wordt een kind ouder, dan verplaatst onze ondersteuning zich met het betreffende kind naar crèche, kinderdagverblijf of scholen zoals het Roessingh en (sport-) vereniging.

Het komt bij ons ook voor dat ouders in de weekenden of avonden gezamenlijk weg moeten, zonder de kinderen. Vaak betekent dit dat de kinderen dan naar een speciaal verblijf moeten voor die paar uren. Wij bieden echter de mogelijkheid om ook tijdens deze dagdelen persoonlijke begeleiding te bieden voor de kinderen op een vertrouwde omgeving voor hen, namelijk thuis. Wat rust brengt voor zowel de ouders als de kinderen.